Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı


Elbistan MYO 2019-2020 Yılı Bahar Dönemi final sınav tarihleri için tıklayınız.

NOT :

1- Üniversitemiz, 12.05.2020 tarih ve 2020/09 sayılı Senato kararına istinaden, 2019-2020 Öğretim yılı bahar dönemi final sınavları ödevlendirme şeklinde yapılacaktır.

2-Ödevlerin, ders sorumluları tarafından Google Classroom üzerinden yüklenerek, her dersin belirtilen sınav tarihinden en az bir hafta önce öğrencilere gönderilmesi gerekmektedir.

3- Öğrenciler; ödevlerini en son, her ders için belirtilen sınav tarihi ve saatinden önce, Google Classroom üzerinden yükleyerek, ders sorumlularına göndermek zorundadırlar.

4- Belirtilmeyen hususlarda, Üniversitemiz ilgili yönetmelik ve yönergeleri geçerlidir.

 

2019-2020 Final Sınavları

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi