Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı2020-YKS EK YERLEŞTİRME KAYIT İŞLEMLERİDeğerli Öğrencimiz,2020-YKS Ek Yerleştirme sonucuna göre Üniversitemize kayıt hakkı kazandınız. Kayıt işlemlerinin hatasız ve süratle gerçekleşmesi için aşağıdaki maddeleri dikkatle inceleyerek istenilenleri eksiksiz yapmanız gerekmektedir.Öğrenci numaranızı Öğrenmek İçin TıklayınızKullanıcı Adınız öğrenci numaranız, öğrenci şifreniz T.C. Kimlik Numaranızın ilk 5 hanesidir.E-kayıt yöntemiyle kesin kayıt;• 05-07 Ekim 2020 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr  adresinden, “E-Hizmetler” sayfasında yer alan “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı” başlığında “Üniversite E-Kayıt” sayfasına girerek Üniversite kaydı tamamlanır.(YÖK tarafından yayımlanan “E-Kayıt Kılavuzu”na  buradan ulaşabilirsiniz.)• Üniversite kaydınızı teyit etmek üzere, e-devlet sistemi üzerinden kayıt olduğunuzu gösteren barkodlu belgeyi görüntüleyebilirsiniz.• E-Kayıt yapılmasına engel durumlar:* Yerleşilen programa e-devlet üzerinden kayıt yapılmasına izin verilmemesi.* Üniversitenin e-kayıt sistemine dahil üniversiteler içinde yer almaması. * Yükseköğretim Bilgi Sistemi’nde aynı anda örgün iki ön lisans veya iki lisans programına kayıt olunamamaktadır. Bu durumu ihlal eden öğrenci kaydı bulunması.* Milli Eğitim Bakanlığı e-Okul Bilgi Sistemi’nde 2008 yılı ve öncesi mezun olan öğrencilerin diploma bilgileri bulunmamaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı e-Okul Bilgi Sistemi’nden lise mezuniyetine dair bilgi alınamaması.* 2020-2021 YKS’de yerleşen adaylar içerisinde kaydı bulunamaması.• E-kayıt işlemlerini tamamlayan öğrencilerin, kendilerinden istenen belgeleri derslerin başladığı hafta birim öğrenci işleri bürosuna teslim etmeleri gerekmektedir.Üniversitemizden Kayıt Yaptırma:E-kayıt yaptırmayan yada çeşitli nedenlerle kayıtlarını yapamayan öğrencilerin kayıt belgeleriyle birlikte 05-09 Ekim 2020 tarihleri arasında, Üniversitemize şahsen gelmeleri gerekmektedir.Aşağıdaki belgelerle birlikte Üniversitemizde kayıt adreslerine gelerek kaydınızı yaptırabilirsiniz.* DERS KAYITLARI:Üniversitemize ek kontenjanla yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerimiz, Öğrenci bilgi Sistemi üzerinden öğrenci numaranız ve şifreniz ile 12-16 Ekim 2020 tarihlerinde ders kayıtlarını yapacaklardır.KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER - YKS yerleştirme sonucunun internet çıktısı,- Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi - Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)- 6 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf - Daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumunda öğrenim gören öğrenciler, aldıkları dersler için muafiyet talebinde bulunabilirler. KAYITLA İLGİLİ BİLGİLER:a) Adayların kayıt için bizzat başvurmaları (elektronik kayıt hariç) gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz. b) Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez. c) Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz. d) Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez. e) Bu yöntemlerden herhangi biriyle, belirtilen tarihlerde kayıtlarını yaptırmayanlar Üniversitemize kayıt haklarını kaybederler.f) Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemler yapmaya yetkilidir.g) Adayların askerlikleri ile ilgili sorunları için Askerlik Şubelerine, Yurt ve Kredi konusunda ayrıntılı bilgi için ise Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna başvurmaları gerekmektedir.h) Vekâletle kayıt: Üniversitemizde kesin kayıtlarında adayın kayıt işlemlerinin bir başkası veya yakını tarafından yapılabilmesi için; sizin yerinize kayıt yaptıracak kişi anne ve babanız olsa dahi NOTER’den vekâletname getirilmesi gerekmektedir.ı) Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı olan programımıza yerleşenlerden e-kayıt ya da bireysel olarak kesin kayıt işlemi tamamlamış olanlar yabancı dil yeterlik sınavına alınacaklardır.Önlisans Lisans Akademik TakvimiYabancı Dil Hazırlık Programı Akademik TakvimiAKADEMİK BİRİMLERİMİZİN KAYIT ADRESLERİ İNSAN VE TOPLUM BILIMLERI FAKÜLTESI  Yamaçtepe Mahallesi 93009 Sokak NO:5  ELBISTAN MESLEK YÜKSEKOKULU  Doğan Mah. Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Cad. No:5 46300  ELBISTAN SAĞLIK HIZMETLERI MESLEK YÜKSEKOKULU  Doğan Mah. Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Cad. No:5 46300  2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM HARÇ ÜCRETLERİ (II.ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ İÇİN)  I.ÖĞRETİM (1.YARIYIL) II.ÖĞRETİM (1.YARIYIL) MESLEK YÜKSEKOKULLARI 103,50 TL 418 TL 

...

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi