Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi

Öğrenci İşleri Daire BaşkanlığıBAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ:


 

BAŞLANGIÇ

BİTİŞ

BAŞVURU TARİHİ

23.01.2020

29.01.2020

DEĞERLENDİRME TARİHİ

30.01.2020

31.01.2020

SONUÇLARIN İLANI

31.01.2020

KESİN KAYIT TARİHİ

03.02.2020

05.02.2020

YEDEK KAYIT TARİHİ

06.02.2020

07.02.2020 

YATAY GEÇİŞ ŞARTLARI VE KOŞULLARI:

 

1- Önlisans ve lisans diploma programlarının hazırlık sınıfına; önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

 

2- Kurum içi ve kurum dışı yatay geçiş müracaatlarında, öğrencinin ayrılacağı programdaki tüm derslerini (ayrıldığı yarıyıl dahil) başarı ile geçmiş ve genel not ortalamasının 4’lük sistemde en az 2.30, 100’lük sistemde en az 60 olması gerekir.

 

3- Disiplin cezası alanlar yatay geçiş müracaatı yapamazlar.

 

4- Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.

 

5- Yüzlük sisteme göre elde edilen başarı notlarının dönüştürülmesinde, Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenen dönüştürme tabloları kullanılır.

 

6- Aynı yükseköğretim kurumunda aynı diploma programlarında I. öğretimden II. öğretime kontenjan sınırlaması olmaksızın yatay geçiş yapılabilir. Ancak, II. öğretim diploma programına geçiş yapan öğrenciler II. öğretim ücreti öderler.

 

7- Yükseköğretim kurumlarında II. öğretimden sadece II. öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, II. öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk % 10’na girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler I. öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler.

 

8- Açık veya uzaktan öğretimden diğer açık veya uzaktan öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.

 

9- Birinci veya ikinci öğretim diploma programlarından açık veya uzaktan eğitim veren diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir.

 

10- Diploma programları arasında yatay geçiş başvuruları, sadece ilan edilen süre içerisinde yapılır.

 

11- Kurum içi ve kurum dışı yatay geçiş yerleştirme işlemleri, ilgili akademik birimin yönetim kurulu kararı üzerine yapılır.


12- Her bir diploma programına yatay geçiş için başvuran adayların değerlendirme sonuçları, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Web sayfası Duyurular linkinden ilan edilir. Yatay geçiş hakkı kazananlara kendileri hakkındaki karar, internet duyurusuyla tebliğ edilir.

 

13- Başarı şartını taşıyan yeterli sayıda adayın olması halinde kontenjan sayısı kadar yedek aday ilan edilir. Belirlenen süre içinde asıl adaylardan başvuru yapılmaması halinde sırayla yedekler çağrılır.

 

14- Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulları’nın İlgili komisyonlarınca, öğrencinin daha önceki dönemlerde aldığı ve başarılı olduğu derslerden eşdeğer kabul edilen derslerin intibakı yapılır. İntibakı yapılmayan tüm dersler öğrenci tarafından alınır.


BAŞVURU İŞLEMLERİ VE İSTENİLEN BELGELER

 Yatay geçiş için aşağıda istenilen belgeler ile birlikte şahsen Meslek Yüksekokulumuza başvuru  yapılacaktır.

1–Öğrenci Belgesi,  

 2Not  Döküm Belgesi (Transkript),

4ÖSYM Sınav Sonuç Belgesinin internet çıktısı,

5–Disiplin Cezası almadığını belirten belge, (Not Döküm (Transkript) veya öğrenci belgesinde belirtilmişse bu belgeye gerek yoktur.)   

 6–Ders İçerikleri,

7Başvuran öğrencinin üniversitesinden alacağı “Yatay Geçiş Yapmasında Sakınca Yoktur” yazısı. (Bu belgeyi yatay geçiş sonuçları açıklandıktan sonra kesin kayda gelirken getirmeniz gerekmektedir.)


Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi