Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı


EĞİTİM-ÖĞRETİMLE İLGİLİ DUYURU

Sevgili öğrenciler ve değerli akademisyenlerimiz!

Bildiğiniz gibi ülkemizde ve dünyada yaşanan Covid-19 salgını nedeniyle eğitim öğretime 16 Mart 2020 tarihinden itibaren üç hafta ara verilmişti. Yeniden başlaması planlanan eğitim öğretimin aksamaması ve olabildiğince etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla uzaktan eğitime geçiş zorunluluğu doğmuştur. Bu dönemle sınırlı kalmak üzere uzaktan eğitimle veya açıköğretim yoluyla verilebilecek derslerin tespiti, ilgili derslerin üniversitemiz öğrenme yönetim sistemi üzerinde oluşturulması, öğretim elemanı ve öğrencilerimizin bu derslere tanımlanması ve sistemin olabildiğince sorunsuz olarak işler hâle gelmesi için Üniversitemizce bir planlama yapılmıştır. Bu çerçevede;

1-) Uzaktan eğitim çalışmaları Üniversitemizin Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi bulunmaması sebebiyle anlaşma yapılacak olan diğer üniversiteler üzerinden yürütülecektir.

2-) Uzaktan eğitim çalışmalarının yürütülmesi planlanan eğitim portalına erişim için öğrencilerimizin sistemde kayıtlı telefon ve e-posta adreslerini aktif olarak kullanmaları gerekmektedir. Öğrencilerimiz telefon ve e-posta adreslerine gönderilecek link aracılığıyla sisteme giriş yapabileceklerdir. Sizlerle sağlıklı iletişim kurabilmemiz adına öğrenci işleri bilgi sisteminde bulunan e-posta adresinizi ve telefon iletişim bilgilerinizi lütfen güncelleyiniz.

3-) UZEM erişim için gerekli olan altyapı için öğrenci veya öğretim elemanlarımızın ayrıca bir ücret ödemeleri gerekmemektedir.

4-) 23 Mart haftası örgün eğitim programlarımızda uzaktan eğitim yapılmayacak, sadece öğrenci ve öğretim elemanlarımızın uzaktan eğitimle ilgili bilgilendirmeleri amacıyla sanal ortamda sesli ve görüntülü yönlendirmeler yapılacaktır. Bu kapsamda size gönderilen bilgilendirme mesajlarını dikkatle takip etmeniz hepimizin yararına olacaktır. Örgün eğitim programlarında uzaktan eğitim başlama tarihi bilahare duyurulacaktır.

5-) Uygulama ağırlıklı derslerin dışında kalan dersler büyük ölçüde uzaktan eğitim yöntemleri ile verileceğinden ders programları ve akademik takvimde birtakım değişiklikler gerekecek olup 23 Mart haftasında yapılacak akademik ve idari karar mekanizmalarıyla sonuca bağlanacak ve sizlere gereken bilgilendirmeler yapılacaktır.

6-) Uzaktan eğitimle gerçekleştirilmesi mümkün olamayan laboratuvar, staj ve diğer uygulama derslerinin telafisi ve sınavlarla ile ilgili ayrıca duyuru yapılacaktır.

Süreçten sizleri haberdar etmeye devam edeceğimizi belirtir, resmi makamlarımızın bilgilendirme ve yönlendirmeleri çerçevesinde “evinizde” “sağlıcakla kalmanızı” dilerim.

                                                                                                                                                                                                                                                                                  Prof. Dr. Sami ÖZGÜL

                                                                                                                                                                                                                                                                                              REKTÖR 


Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi