Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı


Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 18.03.2020 tarihli kararı üzerine Üniversitemiz Senatosu’nun almış olduğu karar gereği 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemi ile sınırlı kalmak üzere Üniversitemizde eğitim-öğretimin 30 Mart 2020 tarihinden itibaren uzaktan öğretimle yürütülmesine karar verilmiştir. Buna göre, akademik ve idari personelimizle öğrencilerimizin aşağıdaki hususları dikkate almasında yarar görülmektedir: 1. Uzaktan Öğretim süreci Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nuri KAHVECİ’in başkanlığında bir komisyon tarafından yürütülecektir.
 2. Önlisans, programların tamamında teorik dersler, 30 Mart 2020 tarihinden itibaren, uzaktan öğretimle verilecektir.
 3. Öğretim elemanlarımız ve öğrencilerimiz uzaktan öğretim sürecini kurumsal maillerindeki “google uygulamaları” ile yürüteceklerdir. Google uygulamalarında yer alan “Classroom” ve “Meet” uygulamaları kullanılacaktır.
 4. Dersler asenkron (eş zamanlı olmayan) olarak yapılacaktır. Ancak öğretim elemanın talep etmesi halinde dersler senkron (eş zamanlı) olarak da yapılabilir.
 5. Sınavların ne zaman yapılacağı Yeni Koronavirüs Salgınının durumuna göre daha sonra belirlenerek duyurulacaktır.
 6. Önlisans programların tamamında uygulamalı derslerden uzaktan eğitimle verilebilecek hale getirilebilenler uzaktan öğretimle verilecektir. Uzaktan öğretim yöntemiyle verilemeyen derslerin telafisi için yoğunlaştırılmış akademik takvim yapılarak COVİD-19 salgını sonrasında yaz öğretimi uygulanacaktır.
 7. Öğretim elemanlarımızla öğrencilerimiz uzaktan öğretim sürecinin aksamadan yürütülebilmesi için gerekli eğitim ve bilgilendirme videoları ile belgelere Üniversitemiz ana sayfasında yer alan “Uzaktan Eğitim” butonuyla ulaşılabilir.
 8. Öğretim elemanlarımız ev veya ofislerinden ilgili araçları kullanarak derslerini anlatabilir ve videolarını çekerek sisteme yükleyebilirler.
 9. Uzaktan öğretim sisteminde öğrenci bilgi sistemindeki sınıf listeleri geçerlidir. Dolayısıyla bir öğrenci Bahar Yarıyılı ders kayıtları döneminde hangi derslere kaydolmuşsa uzaktan öğretimde de yine aynı derslere kaydolabilecektir. Bahar yarıyılında ders kaydı yapmamış olan öğrenci yeniden ders kaydı yapamayacaktır. Öğrencinin ders kaydı tarihleri arasında ders kaydı yapmadığı halde uzaktan öğretim sistemindeki dersleri dinlemiş olması kendisine bir hak sağlamayacaktır.
 10. 2019-2020 akademik yılı bahar yarıyılında yüksüz olarak açılmış olan dersler yine yüksüz olarak devam edecek, bu şekildeki dersler için senkron veya asenkron uygulaması söz konusu değildir.
 11. Birimlerimizin yetkili kurulları, uzaktan öğretimle ilgili olarak alacakları her türlü tedbir ve uygulamada, engelli öğrencilerin engel durumunu mümkün olduğunca dikkate alacaktır.

A-Birimin Yapması Gerekenler: 1. Ders sorumlularının kurumsal e-posta adreslerinin aktifliğinin, internet erişimli bilgisayarlarının, kamera ve mikrofonlarının çalışır vaziyette oluşunu kontrol etmek.
 2. Bölümler tarafından öğrencisi olan her bir program için belirlenmiş olan uzaktan eğitim destek sorumlularının isim, telefon ve e-posta bilgilerinin 25.03.2020 Çarşamba günü mesai bitimine kadar elektronik ortamda yavuz.gurdal@istiklal.edu.tr adresine bildirmek.
 3. Birim yetkili kurullarında, uzaktan öğretimle ilgili olarak karar alırken engelli öğrencilerin engel durumunu mümkün olduğunca dikkate almak.
 4. Birim yöneticileri, sistemin daha sağlıklı yürümesi için, uzaktan öğretim süreçleriyle ilgili olarak diğer üniversitelerdeki mevkidaşlarıyla fikir alışverişinde bulunmak.

B- Bölümün Yapması Gerekenler: 1. Öğrencisi bulunan her bir program için eğitilmek ve bölüm öğretim elemanlarına destek olmak üzere birer uzaktan öğretim destek sorumlusu görevlendirmek,
 2. Ders sorumluları tarafından derslerin videolarının, sunuların veya pdf gibi ders materyallerinin sisteme yüklenip yüklenmediğini kontrol etmek,
 3. Ders planında teori ve uygulama yazmasına bağlı kalmaksızın her bir programdaki derslerin hangilerinin uzaktan öğretimle verileceğini belirlemek.

C - Ders Sorumlusunun Yapması Gerekenler: 1. Uzaktan öğretimde öğrenci bilgi sistemindeki ders izlencelerine göre dersleri yürütmek. Ders izlencelerini daha önce sisteme girmemiş olan ders sorumlusunun ders izlencelerini öğrenci bilgi sistemine girmeleri gerekmektedir.
 2. Sorumlu olduğu her ders için Google Classroom’da bir sınıf oluşturmak. Farklı şubelerde, birinci öğretim ve ikinci öğretim gibi farklı programlarda veya farklı fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokullarında aynı koda sahip dersi varsa bunların hepsi için sadece bir ders yeterlidir.
 3. Google Classroom’da açtığı her dersin katılım kodunu Öğrenci Bilgi Sisteminde ilgili alana kaydetmek.
 4. Google Classroom’da açtığı her derse dersin bölüm başkanı ile program uzaktan öğretim destek sorumlusunu öğretmen olarak eklemek,
 5. Sürecin yürütülmesindeki teknik bilgi ve aksamalar için program uzaktan öğretim destek sorumlusundan yardım almak,
 6. Sorumlusu olduğu tüm dersler için, haftalık bir ders saati için 15 dakika, iki saatlik bir ders için 30 dakikalık tek parça veya 15+15 dakikalık video ders anlatımı yüklemek durumundadır. Öğretim elemanı ders anlatımı ile ilgili olarak sisteme görüntülü video çekip yükleyebileceği gibi, görüntüsüz sadece ses kaydı yaparak da yükleme yapabilir. Bahar Yarıyılından geriye kalan 9 hafta için ayrı ayrı yükleme yapmak durumundadır. Öğretim elemanı sisteme, öğrencinin konuyu daha iyi anlaması için, haftalık ders konusu ile ilgili olarak pdf, powerpoint sunu vb. ders materyalleri de yükleyebilir.
 7. Sanal sınıfa katılan öğrenci listesi ile öğrenci bilgi sistemindeki sınıf listesini karşılaştırarak Öğrenci Bilgi Sisteminde yer almayan öğrencilerin sanal sınıfa katılımlarını engellemek,
 8. Öğrenci Bilgi Sistemine girdiği 14 haftalık ders izlencesi ile uzaktan öğretimde sisteme yüklediği pdf, sunu ve videoların uyumlu olmasına dikkat etmek,
 9. Sınav soruları ile uzaktan öğretimde sisteme yüklenen pdf, sunu ve videoların uyumlu olmasını sağlamak.

D- Öğrencinin Yapması Gerekenler: 1. Google Classroom sadece ....@istiklal.edu.tr  uzantılı Üniversitemiz e-posta adresleri ile kullanılabilir olduğundan kurumsal e-posta adreslerini temin etmek,
 2. Google Classroom’da açılan derslere katılıp izleyebilmek için Bahar Yarıyılında ders kaydı yaptıkları her dersin kodunu Öğrenci Bilgi Sistemine girerek öğrenmek ve bu derslere katılarak dersleri takip etmek,
 3. Öğrenciler Bahar Yarıyılında ders kaydı yapmış oldukları derslere katılım sağlayarak izleyebileceklerdir.

NOT: Eğitim öğretim süreciyle ilgili gelişmeler oldukça öğretim elemanlarımız ile öğrencilerimizi bilgilendirmeye devam edeceğiz. Bilgilendirmeler Üniversitemizin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılacaktır.


 Prof. Dr. Sami ÖZGÜL

Rektör


Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi