Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı


Öğrencilerin Dikkatine

Yükseköğretim Kurulu Basın duyurusunda da belirtildiği üzere 2019-2020 Bahar yarıyılı sadece uzaktan eğitim yolu ile sürdürülecek, bahar döneminde yüzyüze eğitim yapılmayacaktır. Öğrenim görülen programlarda niteliği itibariyle uzaktan eğitimle yapılamayan dersler ve derslerin uygulamaları ise daha sonra belirlenecek bir takvim ile ileriki bir zamanda tamamlanacaktır.

YÖK Genel Kurulunda alınan bu karar ile bahar dönemi arasınavlarının ve yılsonu sınavlarının uzaktan yapılması zorunluluğu doğmuştur. Sınav takvimi  kısa süre içerisinde açıklanacaktır.

Kahramanmaraş İstiklal  Üniversitesi Rektörlüğü

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi