Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı


COVID-19 küresel salgınının bahar dönemi eğitimi başladıktan sonra ortaya çıkması yükseköğretim kurumlarındaki ders ekle-sil işlemlerinin sona ermesi, dönem sırasında bazı öğrencilerin uzaktan öğretime devam etme imkanlarının olmadığı da göz önünde bulundurulurak, 31.03.2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan karar doğrultusunda;


1. Yükseköğretim kurumlarında önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde kayıtlı olup öğrenim gören öğrencilerin, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarından talep etmeleri halinde 2019 2020 eğitim öğretim yılı bahar döneminde kayıtlarının dondurulmasına ve kayıt dondurulan sürenin azami süreden sayılmamasına karar verilmiştir.

2. Bu kararların 2019-2020 eğitim öğretim yılı Bahar dönemi ile sınırlı olduğu belirtilmiştir.

Kayıt Dondurmak isteyen öğrencilerimiz için, Kayıt dondurma ile ilgili uygulama aşamaları WEB sayfamızda mevcuttur.  SON BAŞVURU TARİHİ : 30 NİSAN 2020


1. ADIM


2.ADIM


3. ADIM 

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi