Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı


NOT :

         1- Üniversitemiz, 14.04.2020 tarih ve 2020/08 sayılı Senato kararına istinaden, 2019-2020 Öğretim yılı bahar dönemi ara sınavları ödevlendirme şeklinde yapılacaktır.      

         2-Ödevlerin, ders sorumluları tarafından Google Classroom üzerinden yüklenerek, her dersin belirtilen sınav tarihinden en az bir hafta önce öğrencilere gönderilmesi gerekmektedir.

         3- Öğrenciler; ödevlerini en son, her ders için belirtilen sınav tarihi ve saatinden önce, Google Classroom üzerinden yükleyerek, ders sorumlularına göndermek zorundadırlar.

         4- Belirtilmeyen hususlarda, Üniversitemiz ilgili yönetmelik ve yönergeleri geçerlidir.


Ara Sınav (Vize) Tarihleri İçin Bağlantıya Tıklayınız.

 

Ara Sınav Tarih ve Saatleri

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi