Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı


Üniversitemiz Senatosunun 08.09.2020 tarih ve 2020/16 sayılı toplantısında, Covid-19 salgınının ülkemizdeki yayılımının en aza indirilmesi ve bu salgınla mücadele ve etkilerinin azaltılması amacına yönelik alınan önlemler kapsamında, Üniversitemiz 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında takip edilecek eğitim yöntemi hakkında yapılan görüşmeler ve değerlendirmeler sonucunda;* Üniversitemiz lisansüstü, lisans ve ön lisans eğitim programlarında yer alan tüm teorik ve uygulama derslerinin uzaktan eğitim yöntemiyle yürütülmesine,* İnsan ve Toplum Bil. Fak. Mütercim ve Tercümanlık Programı Zorunlu Hazırlık sınıfı için yapılacak olan Yabancı Dil Yeterlilik Sınavının, kişisel koruyucu ekipmanlarının kullanımı sağlanarak ve gerekli tedbirlerin alınarak yüz yüze yapılmasına,* Ara dönem stajlarını kurum veya işyerlerinde yapabilecek olanların devam etmesine, yapamayacak olanların ise ödevlendirme yoluyla tamamlamalarına Karar verilmiştir.
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi